Isipiliyoni Seminyaka engama-20 Kule Nsimu

Ngesikhathi se-COVID-19, isekela-meya lafika eZili lizokwenza umsebenzi wokuhlola.

Ngo-Ephreli 5, 2020, ngesikhathi se-COVID-19, uZili waqala kabusha ukukhiqiza nokukhiqiza okuvamile, futhi isekela-meya leza ebhizinisini ukuzonikeza isiqondiso somsebenzi.
Ibhizinisi liphinde labika ngesimo sokukhiqiza seminyango eyahlukene ngaphansi kwesimo esikhona njengamanje. Isekela-meya lanikeza umhlahlandlela ngekusasa lezinqubomgomo zezomnotho nezohwebo zesifundazwe sethu, laphinde laveza umkhombandlela wokuthuthuka kwebhizinisi esikhathini esizayo.


Isikhathi sokuthumela: Apr-05-2020